Kontrolované prevádzky

Reg. číslo ÚKSÚP Prevádzkovateľ EPV Sídlo spoločnosti Prevádzka Kontrolovaná činnosť
SK-2018/1408 M.G.M. EXPRESS - KE, s.r.o. Košice 040 01, Hlavná 33/60 Novosad Obchodovanie
Skladovanie
SK-2018/1424 Ján Paranič Stropkov 091 01, Požiarnícka 1 Stropkov Rastlinná výroba
SK-2018/1448 NATURe TREND, s.r.o. Košice 040 11, ul. Bystrická 122 Košice Obchodovanie
SK-2018/1456 Ing. Marián Kapráľ Prešov 080 05, Royova 29 Prešov Rastlinná výroba
SK-2018/1460 Mgr. Patrik Baloga Belá nad Cirochou 067 81, Osloboditeľov 717/97 Belá nad Cirochou Chov včiel
SK-2018/1473 AGROLINK s.r.o. Michalovce 071 01, Lastomírska 2 Moldava nad Bodvou, Gemerská Panica Výroba osív z EPV
SK-2018/1462 Mário Mišenko - MM Agro Prešov - Solivar 080 05, Na brehu č. 1065/11 Prešov Chov včiel
SK-2018/1482 Bc. Ján Trojanovič Sabinov 083 01, Puškinov 20 Drienica Chov včiel
SK-2018/1484 MGBIZ, s.r.o. Spišská Nová Ves 052 01, Puškinova 1423/13 Spišská Nová Ves Obchodovanie
SK-2018/1489 Ing. František Puci Zbehňov 078 01, Bazová 16 Zbehňov Chov včiel
SK-2018/1509 ADICOO SK s.r.o. Pezinok 902 10, M.R. Štefánika 10 Pezinok Obchodovanie
SK-2018/1512 Ing. Mária Iván Tamáš Silická Jablonica 049 43 ,Silická Jablonica 43 Silická Jablonica Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Kozy
Chov včiel
SK-2018/1522 Michal Bobela Snina 069 01, Pichne 243 Snina 069 01, Pichne 243 Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2018/1531 Erik Bačišin Hlinné 094 35, Hlinné 54 Hlinné Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2018/1535 Mgr. Ivana Mihalčinová Rimavská Sobota 979 01, Cukrovarská 1604/26 Uzovská Panica - Lapoňa (194) Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, Kone
SK-2018/1552 Danka Antalová Lukavištia 980 26, Horné Zahorany 50 Horné Zahorany Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, Kone
SK-2017/1375 GRANO ORGANICUM, s.r.o. Košice 040 01, Fejova 3 Košice Obchodovanie
SK-2018/1578 GreenPharm s. r. o. Košice 040 01, Čermeľská cesta 67/C Košice Iný spracovateľ (balenie)
Dovoz produktov z EPV
SK-2018/1576 Paulína Melníková Vislava 63, 090 21 Chotča Vislava Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2018/1582 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice Košice Obchodovanie
SK-2018/1593 Ing. Jaroslav Kohút - AGRO-FELLUGONA Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Obchodovanie
SK-2014/1048 Agro-Bio Wood, s.r.o. Majakovského 10/203, 066 01 Humenné Humenné Rastlinná výroba
SK-2016/1283 Novoseed s.r.o. Hlavná 327, Novosad Novosad Obchodovanie
Balenie
Skladovanie
Dovoz produktov z EPV
Vývoz produktov z EPV
Potraviny
SK-2017/1320 TERRABRAND, s.r.o. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Prešov Dovoz produktov z EPV
Obchodovanie
SK-2017/1330 PLANETA NATUR, s.r.o. Medvedzie 146/27-1, 027 44 Tvrdošín Tvrdošín Obchodovanie
SK-2018/1404 Eva Šimková Tichá 13, 044 14 Čaňa Nižná Myšľa Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, Kone
SK-2011/899 ČEROZ SLOVENSKO s.r.o. Záhradnícka 4/3000, 945 01 Komárno Petrovany Obchodovanie
SK-2019/1610 AGROTRANS, spol. s r.o. Krížna 1991/37, 931 01 Šamorín Šamorín Obchodovanie
SK-2019/1608 LINDAX, s.r.o. Hviezdoslavova 25, 940 02 Nové Zámky Nové Zámky Obchodovanie
SK-2019/1628 AGRIKON, s.r.o. Čergovská 583, 086 41 Raslavice Oľšavce Rastlinná výroba
SK-2019/1633 BGV, s.r.o. Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne Hniezdne Výroba potravín
SK-2019/1631 World Field s.r.o. Titogradská 1397/6, 040 23 Košice Novosad Obchodovanie
SK-2019/1630 Actinidia, s.r.o. 962 12 Stožok 65 Stožok Skladovanie, balenie
SK-2019/1637 MESK s.r.o. Bottova 1407/2, 031 01 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Obchodovanie
SK-2019/1638 MVDr. Peter Smitka Železničiarov 299/43, 028 01 Trstená Čimhová Rastlinná výroba, Živočíšna výroba - ošípané, včely
SK-2019/1627 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji Obchodovanie