Kontrolované prevádzky

Reg. číslo ÚKSÚP Prevádzkovateľ EPV Sídlo spoločnosti Prevádzka Kontrolovaná činnosť
SK-2018/1408 M.G.M. EXPRESS - KE, s.r.o. Košice 040 01, Hlavná 33/60 Novosad Obchodovanie
Skladovanie
SK-2018/1448 NATURe TREND, s.r.o. Košice 040 11, ul. Bystrická 122 Košice Obchodovanie
SK-2018/1456 Ing. Marián Kapráľ Prešov 080  05, Royova 29 Prešov Rastlinná výroba
SK-2018/1460 Mgr. Patrik Baloga Belá nad Cirochou 067 81, Osloboditeľov 717/97 Belá nad Cirochou Chov včiel
SK-2018/1473 AGROLINK s.r.o. Michalovce 071 01, Lastomírska 2 Moldava nad Bodvou, Gemerská Panica Výroba osív z EPV 
SK-2018/1462 Mário Mišenko - MM Agro Prešov - Solivar 080 05, Na brehu č. 1065/11 Prešov Chov včiel
SK-2018/1482 Bc. Ján Trojanovič Sabinov 083 01, Puškinov 20 Drienica Chov včiel
SK-2018/1489 Ing. František Puci Zbehňov 078 01, Bazová 16 Zbehňov Chov včiel
SK-2018/1509 ADICOO SK s.r.o. Pezinok 902 10, M.R. Štefánika 10 Pezinok Obchodovanie
SK-2018/1512 Ing. Mária Iván Tamáš Silická Jablonica 049 43 ,Silická Jablonica 43 Silická Jablonica Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Kozy
Chov včiel
SK-2018/1531 Erik Bačišin Hlinné 094 35, Hlinné 54 Hlinné Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2018/1535 Mgr. Ivana Mihalčinová Rimavská Sobota 979 01, Cukrovarská 1604/26 Uzovská Panica - Lapoňa Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, Kone
SK-2018/1552 Danka Antalová Lukavištia 980 26, Horné Zahorany 50 Horné Zahorany Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, Kone
SK-2017/1375 GRANO ORGANICUM, s.r.o. Košice 040 01, Fejova 3 Košice Obchodovanie
SK-2018/1578 GreenPharm s. r. o. Košice 040 01, Čermeľská cesta 67/C Košice Iný spracovateľ (balenie)
Dovoz produktov z EPV
SK-2018/1582 LABAŠ s.r.o.  Textilná 1, 040 12 Košice Košice Obchodovanie
SK-2018/1593 Ing. Jaroslav Kohút - AGRO-FELLUGONA Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Obchodovanie
SK-2016/1283 Novoseed s.r.o. Hlavná 327, Novosad Novosad Obchodovanie
Balenie
Skladovanie
Dovoz produktov z EPV
Vývoz produktov z EPV
Potraviny
SK-2017/1330 PLANETA NATUR, s.r.o. Medvedzie 146/27-1, 027 44 Tvrdošín Bratislava Obchodovanie
SK-2018/1404 Eva Šimková Tichá 13, 044 14 Čaňa Nižná Myšľa Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, Kone
SK-2011/899 ČEROZ SLOVENSKO s.r.o. Záhradnícka 4/3000, 945 01 Komárno Petrovany Obchodovanie
SK-2019/1610 AGROTRANS, spol. s r.o. Krížna 1991/37, 931 01 Šamorín Šamorín Obchodovanie
SK-2019/1608 LINDAX, s.r.o. Hviezdoslavova 25, 940 02 Nové Zámky Nové Zámky Obchodovanie
SK-2019/1628 AGRIKON, s.r.o. Čergovská 583, 086 41 Raslavice Oľšavce Rastlinná výroba
SK-2019/1633 BGV, s.r.o. Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne Hniezdne Výroba potravín
SK-2019/1631 World Field s.r.o. Titogradská 1397/6, 040 23 Košice Novosad Obchodovanie
SK-2019/1630 BezOdpadu s.r.o. Poľná 95/11, 962 02 Vígľaš Stožok Skladovanie, balenie
SK-2019/1638 MVDr. Peter Smitka Železničiarov 299/43, 028 01 Trstená Čimhová Rastlinná výroba, Živočíšna výroba - ošípané, včely
SK-2019/1627 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji Obchodovanie
SK-2019/1687 Tomáš Dančo - SHR Švermova 1215/1, 069 01 Snina Snina Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2019/1705 ALMA ČOKOLÁDY, s.r.o. Dubíkova 9, 949 01 Nitra Nitra Výroba potravín
SK-2019/1707 GALAXY, s.r.o. Čermeľská 3, 040 01 Košice Košice Obchodovanie
SK-2019/1726 CASTE SK  a.s. Jazerná 1, 040 12 Košice Košice Dovoz produktov z EPV
SK-2019/1719 KOMODEX s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov Prešov Obchodovanie
SK-2019/1718 CWL s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov Prešov Obchodovanie
SK-2020/1740 Klein Michal Zádad 1145/35, 028 01 Trstená Vitanová Chov včiel
SK-2020/1771 REM - Invest, s.r.o. Sovietskej armády 203/28, 076 03 Hraň Košice Dovoz produktov z EPV
SK-2020/1768 Zuzana Jurová Malcov 113, 086 06 Malcov Malcov, Lenartov Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1778 GymBeam s.r.o. Rastislavova 93, 040 01 Košice Košice Dovoz, obchodovanie
SK-2020/1807 Ing. Ivica Škodová 8.marca 29, 962 61 Dobrá Niva Dobrá Niva Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1814 BIO-FARM PRODUKT s.r.o. Pri prachárni 11, 040 11 Košice Košice Obchodovanie
SK-2020/1816 SPICOM s.r.o. Ortáše 59, 044 44 Ploské Ploské Preprava
SK-2020/1818 ALTA KRAINA, s.r.o. Stavbárov 3872, 071 01 Michalovce Michalovce Obchodovanie, dovoz
SK-2020/1846 LYRECO CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok Pezinok Obchodovanie
SK-2020/1878 Agro DiSCo s.r.o. Malčice 200, 072 06 Malčice Malčice Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, kone
SK-2020/1863 WOMBAT s.r.o. Kriváň 142, 962 04 Kriváň Kriváň Obchodovanie
SK-2020/1873 LEONTEUS, s.r.o. Ventúrska 3, 811 01 Bratislava Kozí Vŕšok - Ivachnová Obchodovanie