Kontrolované prevádzky

Reg. číslo ÚKSÚP Prevádzkovateľ EPV Sídlo spoločnosti Prevádzka Kontrolovaná činnosť
SK-2018/1408 M.G.M. EXPRESS - KE, s.r.o. Košice 040 01, Hlavná 33/60 Novosad Obchodovanie
Skladovanie
Dovoz
Balenie
SK-2018/1448 NATURe TREND, s.r.o. Košice 040 11, ul. Bystrická 122 Košice Obchodovanie
SK-2018/1456 Ing. Marián Kapráľ Prešov 080  05, Royova 29 Prešov Rastlinná výroba
SK-2018/1460 Mgr. Patrik Baloga Belá nad Cirochou 067 81, Osloboditeľov 717/97 Belá nad Cirochou Chov včiel
SK-2018/1473 AGROLINK s.r.o. Michalovce 071 01, Lastomírska 2 Moldava nad Bodvou, Gemerská Panica Výroba osív z EPV 
Vegetatívny množiteľský materiál z EPV
SK-2018/1462 Mário Mišenko - MM Agro Prešov - Solivar 080 05, Na brehu č. 1065/11 Prešov Chov včiel
SK-2018/1482 Bc. Ján Trojanovič Drienica 203, 083 01 Drienica Drienica Chov včiel
SK-2018/1489 Ing. František Puci Zbehňov 078 01, Bazová 16 Zbehňov Chov včiel
SK-2018/1509 ADICOO SK s.r.o. Pezinok 902 10, M.R. Štefánika 10 Pezinok Obchodovanie
SK-2018/1512 Ing. Mária Iván Tamáš Silická Jablonica 049 43 ,Silická Jablonica 43 Silická Jablonica Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Kozy
SK-2018/1531 Erik Bačišin Hlinné 094 35, Hlinné 54 Hlinné Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2018/1535 Mgr. Ivana Mihalčinová Rimavská Sobota 979 01, Cukrovarská 1604/26 Uzovská Panica - Lapoňa Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2018/1552 Danka Antalová Lukavištia 980 26, Horné Zahorany 50 Horné Zahorany Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, Kone
SK-2017/1375 GRANO ORGANICUM, s.r.o. Košice 040 01, Fejova 3 Košice Obchodovanie
SK-2018/1578 GreenPharm s. r. o. Košice 040 01, Čermeľská cesta 67/C Košice Iný spracovateľ (balenie)
Dovoz produktov z EPV
SK-2018/1582 LABAŠ s.r.o.  Textilná 1, 040 12 Košice Košice Obchodovanie
SK-2018/1593 Ing. Jaroslav Kohút - AGRO-FELLUGONA Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Obchodovanie
SK-2016/1283 Novoseed s.r.o. Hlavná 327, Novosad Novosad Obchodovanie
Balenie
Skladovanie
Dovoz produktov z EPV
Vývoz produktov z EPV
Potraviny
SK-2017/1330 PLANETA NATUR, s.r.o. Medvedzie 146/27-1, 027 44 Tvrdošín Bratislava,            Nitra  Obchodovanie
SK-2018/1404 Eva Šimková Tichá 13, 044 14 Čaňa Nižná Myšľa Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2011/899 ČEROZ SLOVENSKO s.r.o. Záhradnícka 4/3000, 945 01 Komárno Petrovany Obchodovanie
Balenie 
SK-2019/1610 AGROTRANS, spol. s r.o. Krížna 1991/37, 931 01 Šamorín Šamorín Obchodovanie
SK-2019/1608 LINDAX, s.r.o. Hviezdoslavova 25, 940 02 Nové Zámky Nové Zámky Obchodovanie
SK-2019/1628 AGRIKON, s.r.o. Oľšavce 51, 086 46 Hankovce Oľšavce Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, Hydina ( nosnice)
SK-2019/1633 BGV, s.r.o. Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne Hniezdne Výroba potravín
SK-2019/1631 World Field s.r.o. Titogradská 1397/6, 040 23 Košice Novosad Obchodovanie
SK-2019/1630 BezOdpadu s.r.o. Poľná 95/11, 962 02 Vígľaš Vígľaš Skladovanie
Balenie
SK-2019/1638 MVDr. Peter Smitka Železničiarov 299/43, 028 01 Trstená Čimhová Rastlinná výroba, 
Živočíšna výroba - ošípané, včely
SK-2019/1627 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Devínska Nová Ves, Ivanka pri Dunaji,  Košice,                     Nitra,                     Zvolen,                     Žilina   Obchodovanie
SK-2019/1687 Tomáš Dančo - SHR Švermová 1215/1, 069 01 Snina Snina Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2019/1705 ALMA ČOKOLÁDY, s.r.o. Dubíkova 9, 949 01 Nitra Nitra Výroba potravín
SK-2019/1707 GALAXY, s.r.o. Čermeľská 3, 040 01 Košice Košice Obchodovanie
SK-2019/1726 CASTE SK  a.s. Jazerná 1, 040 12 Košice Košice Dovoz produktov z EPV
Obchodovanie
SK-2019/1719 KOMODEX s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov Prešov Obchodovanie
SK-2019/1718 CWL s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov Prešov Obchodovanie
SK-2020/1740 Klein Michal Zádad 1145/35, 028 01 Trstená Vitanová Chov včiel
Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hydina (kury)
SK-2020/1771 REM - Invest, s.r.o. Sovietskej armády 203/28, 076 03 Hraň Košice Dovoz produktov z EPV
Obchodovanie
SK-2020/1768 Zuzana Jurová Malcov 113, 086 06 Malcov Malcov, Lenartov Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1778 GymBeam s.r.o. Rastislavova 93, 040 01 Košice Košice Dovoz
Obchodovanie
SK-2020/1807 Ing. Ivica Škodová 8.marca 29, 962 61 Dobrá Niva Bzovská Lehôtka Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1814 BIO-FARM PRODUKT s.r.o. Pri prachárni 11, 040 11 Košice Nováčany Obchodovanie
Rastlinná výroba
SK-2020/1816 SPICOM s.r.o. Ortáše 59, 044 44 Ploské Ploské Preprava
SK-2020/1818 ALTA KRAINA, s.r.o. Stavbárov 3872, 071 01 Michalovce Michalovce Obchodovanie
Dovoz
SK-2020/1846 LYRECO CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok Pezinok Obchodovanie
SK-2020/1878 Agro DiSCo s.r.o. Malčice 200, 072 06 Malčice Ižkovce Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, kone
SK-2020/1863 WOMBAT s.r.o. Kriváň 142, 962 04 Kriváň Kriváň Obchodovanie
SK-2020/1873 LEONTEUS, s.r.o. Ventúrska 3, 811 01 Bratislava Kozí Vŕšok - Liptovská Teplá Obchodovanie
SK-2020/1884 Andrea Banásová SHR 085 01 Richvald 205 Richvald Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1877 Ing. Monika Tóth Gregorovce 124, 982 52 Vyšné Valice Vyšné Valice Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1871 AGRO-HOLD s.r.o. Holčíkovce 094 05 Holčíkovce 135 Holčíkovce, Jasenovce Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, ovce
SK-2020/1891 AGROTAVAROK, s.r.o. 059 36 Mengusovce 107 Mengusovce Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok,kone
SK-2017/1335 Gold Market SE Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov Trebišov dovoz
obchodovanie
SK-2020/1908 Cameron s.r.o. Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov Kašov, Zbudské Dlhé Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1928 EKOPLOD, s.r.o. 059 14 Vydrník 178 Vydrník Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1927 K+P EKOKRM, s.r.o. 059 14 Vydrník 178 Vydrník Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1934 MaKa AGRO s.r.o. Ul. A.E.Timku 2667/62, 984 01 Lučenec Bolontov, Vidiná Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, ovce
SK-2020/1938 Dušan Chalupka Štepánkovická 752/23, 059 38 Štrba Štrba Rastlinná výroba
SK-2020/1869 FENUS, s.r.o. 038 42, Folkušová č.108 Závadka nad Hronom Rastlinná výroba
SK-2020/1876 AGLORT, s.r.o. Nálepkova 11/14, 036 01 Martin Závadka nad Hronom Rastlinná výroba
SK-2020/1935 AGRODRUŽSTVO, s.r.o. Vydrník Slnečná 426/8, 059 14 Spišský Štiavnik Vydrník Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1947 Miroslav Kucek Športová 478/A, 985 59 Vidiná Vidiná Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, ošípané,ovce
SK-2020/1911 AGROCHOV-ŠARIŠ, s.r.o. 082 66 Šarišské Sokolovce 45 Šarišské Sokolovce Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1959 AGROSPOL Honce s.r.o. 049 32 Honce 97 Honce, Rakovnica, Rožňavské Bystré Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, ovce
SK-2020/1953 Peter Dianiška - SHR Štefániková 1175/45, 980 61 Tisovec Markovo - 980 61 Tisovec Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1963 Agrofarma Dianiška s.r.o. Štefániková 1175/45, 980 61 Tisovec Markovo - Tisovec, Daxnerova -Tisovec Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1912 AGRO-Košarovce, s.r.o. Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou 094 06 Gírovce
093 01 Jankovce
094 06 Košarovce
094 07 Nižná Sitnica
094 07 Pakostov
094 07 Ruská Kajňa
094 07 Vyšná Sitnica
Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2020/1880 NATUR CHOCOLATE s.r.o. Fraňa Moju 14, 949 01 Nitra Nitra Výroba potravín
SK-2021/2011 Ing. Adrián Šilling, SHR č. 67, 049 13 Hucín Gemerský Sad Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, ovce
SK-2021/1987 Ing. Peter Šebeň, PhD 1. mája 358/57, 985 59 Vidiná Kociha Rastlinná výroba
SK-2021/2073 František Szaxon Hlavná 6/12, 076 53 Zatín Zatín Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2042 UNIPRODUKT, s.r.o. 401, 082 01 Kendice Kendice Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/1993 AGRO-ŠULEK s.r.o. Na Štepnici 354, 962 33 Budča Ostrá Lúka Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/1984 ZORA - MIMEX agro s.r.o. Kostolná 183, 049 55 Dlhá Ves Dlhá Ves Rastlinná výroba
SK-2021/2065 Zadžora Jozef č. 47, 059 78 Malá Franková Malá Franková Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2017 Jaroslav Žifčák č. 139, 053 63 Spišský Hrušov Spišský Hrušov Rastlinná výroba
SK-2021/2013 Poľnohospodárske družstvo Lascov č. 124, 086 45 Lascov Lascov Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2041 Poľnohospodárske družstvo "Goral" 059 78 Veľká Franková č. 124, 059 78 Veľká Franková Veľká Franková Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - ovce
SK-2021/2071 Peter Labaška Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Chov včiel
SK-2021/2006 ŠEPI INVEST, s.r.o. 123, 072 64 Podhoroď Podhoroď Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2080 TinAGRO+ s.r.o. Mierová 120, 049 41 Pača Brzotín Rastlinná výroba
SK-2021/2081 MOKAS, s.r.o. Selešťany 69, 991 06 Záhorce Záhorce Rastlinná výroba
SK-2021/2070 Trenka Csaba SHR č. 27, 980 50 Hubovo Hubovo Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2046 Tibor Trenka č. 27, 980 50 Hubovo Hubovo Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2032 AGROFINANCE, s.r.o. Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou Hriadky,                Soľ,                   Vranov nad Topľou Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2061 Agro Nováčany s.r.o. č.136, 044 21 Nováčany Nováčany Rastlinná výroba
SK-2021/2068 Ing. Želmíra Ivaničová B.S. Timravy 47/8, 985 54 Lovinobaňa Cinobaňa Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - kozy, ovce
SK-2021/2101 MAXIM COFFEE s.r.o. Humenská 17/334, 040 11 Košice Košice Výroba potravín
Vývoz
SK-2021/2108 NTR Nutrition s.r.o. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec Lučenec Obchodovanie
SK-2021/2112 EURO-BENZ, s.r.o., Veľké Slemence Veľké Slemence 322, 076 72 Vojany  Vojany Rastlinná výroba
SK-2020/1813 Ing. Tomáš Chreno SHR R.Viesta 48, 036 01 Martin Mošovce - Rybníky Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, kone
SK-2021/2153 Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník 076 52 Malý Horeš - Pribeník Malý Horeš Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2139 Cafézia s.r.o. Bočná 6, 040 01 Košice Košice Obchodovanie
SK-2021/2163 TORNO, s.r.o. Jirásková 15, 085 01 Bardejov Vyšný Tvarožec Rastlinná výroba
SK-2021/2159 Pavol Paluba č. 71, 065 34 Haligovce Nová Kelča Rastlinná výroba
Živočíšna výroba -ošípané, ovce
SK-2021/2173 GRAND PRIX power s.r.o. Fabianka 1950/9, 984 01 Lučenec Lučenec Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, kone
SK-2021/2176 FARMA JAVORINA, s.r.o. Lenartov 105, 086 06 Lenartov Lenartov Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2138 Gabriel Vilcega - AGRO-VILCEGA Jasenovce 28, 094 05 Jasenovce Jasenovce Chov včiel
SK-2021/2193 K.B.REAL, s.r.o. Dukelská 31, 087 01 Giraltovce Giraltovce Rastlinná výroba
SK-2021/2212 Alva SK s.r.o. Lastomírska 2, 071 01 Michalovce Trebišov,     Letanovce,       Moldava nad Bodvou, Markušovce,         Zatín,            Michalovce Rastlinná výroba
Skladovanie 
Obchodovanie 
SK-2021/2215  PuriBio s.r.o. Lúčna 2267/8, 958 06 Partizánske  Partizánske Obchodovanie