Kontrolované prevádzky 2021-2022

Reg. číslo ÚKSÚP Prevádzkovateľ EPV Sídlo spoločnosti Prevádzka Kontrolovaná činnosť
SK-2021/2011 Ing. Adrián Šilling, SHR č. 67, 049 13 Hucín Gemerský Sad Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, ovce
SK-2021/1987 Ing. Peter Šebeň, PhD 1. mája 358/57, 985 59 Vidiná Kociha Rastlinná výroba
SK-2021/2042 UNIPRODUKT, s.r.o. 401, 082 01 Kendice Kendice Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/1993 AGRO-ŠULEK s.r.o. Na Štepnici 354, 962 33 Budča Ostrá Lúka Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/1984 ZORA - MIMEX agro s.r.o. Kostolná 183, 049 55 Dlhá Ves Dlhá Ves Rastlinná výroba
SK-2021/2065 Zadžora Jozef č. 47, 059 78 Malá Franková Malá Franková Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2017 Jaroslav Žifčák č. 139, 053 63 Spišský Hrušov Spišský Hrušov Rastlinná výroba
SK-2021/2013 Poľnohospodárske družstvo Lascov č. 124, 086 45 Lascov Lascov Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2041 Poľnohospodárske družstvo "Goral" 059 78 Veľká Franková č. 124, 059 78 Veľká Franková Veľká Franková Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - ovce
SK-2021/2071 Peter Labaška Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Chov včiel
SK-2021/2006 ŠEPI INVEST, s.r.o. 123, 072 64 Podhoroď Podhoroď Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2080 TinAGRO+ s.r.o. Mierová 120, 049 41 Pača Brzotín Rastlinná výroba
SK-2021/2081 MOKAS, s.r.o. Selešťany 69, 991 06 Záhorce Záhorce Rastlinná výroba
SK-2021/2070 Trenka Csaba SHR č. 27, 980 50 Hubovo Hubovo Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2046 Tibor Trenka č. 27, 980 50 Hubovo Hubovo Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2032 AGROFINANCE, s.r.o. Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou Hriadky, Soľ, Vranov nad Topľou Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2061 Agro Nováčany s.r.o. č.136, 044 21 Nováčany Nováčany Rastlinná výroba
SK-2021/2068 Ing. Želmíra Ivaničová B.S. Timravy 47/8, 985 54 Lovinobaňa Cinobaňa Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - kozy, ovce
SK-2021/2101 MAXIM COFFEE s.r.o. Humenská 17/334, 040 11 Košice Košice Výroba potravín
Vývoz
SK-2021/2108 NTR Nutrition s.r.o. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec Lučenec Obchodovanie
SK-2021/2112 EURO-BENZ, s.r.o., Veľké Slemence Veľké Slemence 322, 076 72 Vojany Vojany Rastlinná výroba
SK-2020/1813 Ing. Tomáš Chreno SHR R.Viesta 48, 036 01 Martin Mošovce - Rybníky Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, kone
SK-2021/2153 Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník 076 52 Malý Horeš - Pribeník Malý Horeš Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2139 Cafézia s.r.o. Bočná 6, 040 01 Košice Košice Obchodovanie
SK-2021/2163 TORNO, s.r.o. Jirásková 15, 085 01 Bardejov Vyšný Tvarožec Rastlinná výroba
SK-2021/2159 Pavol Paluba č. 71, 065 34 Haligovce Nová Kelča Rastlinná výroba
Živočíšna výroba -ošípané, ovce
SK-2021/2173 GRAND PRIX power s.r.o. Fabianka 1950/9, 984 01 Lučenec Lučenec Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok, kone
SK-2021/2176 FARMA JAVORINA, s.r.o. Lenartov 105, 086 06 Lenartov Lenartov Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2021/2138 Gabriel Vilcega - AGRO-VILCEGA Jasenovce 28, 094 05 Jasenovce Jasenovce Chov včiel
SK-2021/2193 K.B.REAL, s.r.o. Dukelská 31, 087 01 Giraltovce Giraltovce Rastlinná výroba
SK-2021/2212 Alva SK s.r.o. Lastomírska 2, 071 01 Michalovce Trebišov, Letanovce, Moldava nad Bodvou, Markušovce, Zatín, Michalovce Rastlinná výroba
Skladovanie
Obchodovanie
SK-2021/2215 PuriBio s.r.o. Lúčna 2267/8, 958 06 Partizánske Partizánske Obchodovanie
SK-2021/2229 EKO-LAND s.r.o. Športová 1539/4, 979 01 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Rastlinná výroba
Akvakultúra
SK-2021/2244 AGROTICCE, s.r.o. Hlavná 247, 076 53 Zatín Zatín Rastlinná výroba
SK-2021/2245 Banas Vladimír Richvald 205, 085 01 Bardejov Bardejov Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2018/1541 Ing. Triščová Mária Kútová 138/6, 082 32 Svinia Svinia Rastlinná výroba
Živočíšna výroba - Hovädzí dobytok
SK-2017/1323 EKVIA s.r.o. Priemyselná 11, 949 05 Nitra Nitra Obchodovanie 
Rimavská Sobota
SK-2021/2255 PD Klatov plus s.r.o. Hlavná 53, 044 12 Nižný Klátov Nižný Klátov Rastlinná výroba
SK-2021/2260 Veronika Juríčková Rybany 47, 956 36 Rybany Rybany Obchodovanie 
SK-2019/1670 ANI Slovakia s. r. o. Priemyselná 8, 071 01  Michalovce Suché Výroba potravín
Dovoz
Vývoz
Obchodovanie 
SK-2022/2279 Družstvo Letanovce Cintorínska 7, 053 13 Letanovce Letanovce Rastlinná výroba