Odobraté certifikáty

Číslo certifikátu Názov Registr.číslo  Certifikovaný produkt Štatút Komodita Činnosť Dôvod odobratia Dátum odobratia
004/2019 TERRA BRAND, s.r.o. SK-2017/1320 Produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby BIO/organic  production Produkty EPV Obchodovanie Z dovodu zrušenia registrácie prevádzkovateľa v EPV. 22.10.2019
Produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby BIO/organic  production Produkty EPV Dovoz
Produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby BIO/organic  production Produkty EPV Vývoz
Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby BIO/organic  production Ostatné potravinárske výrobky Obchodovanie
Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby BIO/organic  production Ostatné potravinárske výrobky Dovoz
Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby BIO/organic  production Ostatné potravinárske výrobky Vývoz